Fundacja została założona w 2016 roku. Jej fundatorką jest Aleksandra Skraburska – mama Antosia z zespołem Potocki-Shaffera, którego choroba stanowi motywację do podejmowanych w fundacji przedsięwzięć.
Od początku realizujemy działania związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób narażonych na wykluczenie. Nasz zespół testował 3 innowacje społeczne, w tym jedna została wybrana do wdrażania w całej Polsce, jako podwykonawca realizowaliśmy kilka projektów finansowanych z UE.
Obecnie naszym celem jest otwarcie centrum „Początek Świata” w Swarzędzu, w którym realizowane będzie kompleksowe wsparcie dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (szkoła, terapie, psychoterapia rodzin, warsztaty, interwencja kryzysowa itp).