Magnes na wydarzenia wyjątkowe

W Fundacji zajmuje się zarządzaniem zespołem i finansami. Planuje pracę organizacji  i pozyskuje środki na działania przez nią realizowane.

Prowadzi również terapię psychologiczną dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. W centrum zainteresowań stawia rodzinę jako całość. Pracuje zarówno z dzieckiem jak i jego rodzicami i rodzeństwem, wykorzystując w swojej pracy metody psychologii poznawczo-behawioralnej.

Żona Piotra, mama Ewy i Antosia z Zespołem Potocki-Shaffera.

Wykształcenie:

Uniwersytet SWPS – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A.Popiel
i dr E.Pragłowskiej (w trakcie)

Uniwersytet SWPS – Studia podyplomowe Praktyczna Diagnoza Psychologiczna

Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza – mgr psychologii

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – mgr ekonomii