„Model wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu „Akcja Inkubacja”, prowadzonego przez ECORYS Polska S.A. w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Innowacja została wybrana do upowszechniania jako jedna z 8 innowacji w całej Polsce.

Cel: projekt polegał na stworzeniu modelu wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i wchodzeniu na rynek pracy.

Odbiorcy-uczniowie, użytkownicy – doradcy zawodowi/ psychologowie/ wychowawcy itp.

Model oparty był o zasady gier miejskich – działania na podstawie scenariusza, który sprawdza postawy – daje informację zwrotną nt słabych i mocnych stron, pokazuje schematy, perspektywę i konsekwencje.

Krótki film, który powstał w ramach upowszechniania modelu: